KONTAKT

Navodila za izpolnjevanje

 

Obrazec UPN QR je namenjen za ročno in strojno izpolnitev podatkov. Izpolnimo ga v odvisnosti od namena. Tiskanje besedila na hrbtni strani obrazca UPN QR ni dovoljeno.

 

Ročno izpolnjevanje – z velikimi tiskanimi črkami. V posamezna okenca v poljih vpišemo eno črko oziroma številko. Obvezna je uporaba pisal s temno barvo (črna, modra). Vsebino polj vpišemo tako, da je poravnana na levo stran – začetek polja. Znesek vpišemo v polje s centi, poravnano desno. Polje »Ime, ulica in kraj« vpišemo tako, da vsak podatek zapišemo v svojo vrstico in pazimo, da se ne prekrivajo.

Vsaka črka je pravilno v svojem okencu. PRAVILNO
Črke segajo izven določenih polj, pri referenci je napačen dvojni presledek. NAPAČNO
Pravilen izpis zneska in datuma (upoštevana predtiskana polja). PRAVILNO
Čeprav so delitveni znaki že predtiskani, je pri znesku dovoljena tudi uporaba pik, vejic ter drugih znakov. Znesek mora biti desno poravnan. PRAVILNO
Znesek se vedno poravnava na desno stran. Nepravilno izpolnjen datum. NAPAČNO

 

Strojno izpolnjevanje – s predpisano neproporcionalno pisavo Courier New 12 CPI (poudarjeno), skladno s Standardom UPN QR. Pri strojni izpolnitvi črk oz. številk ne izpolnjujemo v okenca, biti morajo le poravnana levo in v pravem polju. Znesek, Datum plačila, Rok plačila, IBAN in Referenca, se pri strojni izpolnitvi plačilnega naloga izpišejo formatirano.

Pravilno formatiran izpis zneska in datuma (ni pomembno, kje je zapis, le da je v pravem polju). PRAVILNO
Nepravilno formatiran izpis zneska in datuma plačila. Pri strojnem izpolnjevanju znakov ne smemo vpisovati točno v okenca, namenjena za ročno izpolnje­vanje, temveč formatirano brez presledkov. NAPAČNO
Pravilen strojni izpis polj (Courier New 12 CPI, krepko). PRAVILNO
Nepravilen izpis polj. Zapisi so izven predvidenih polj. NAPAČNO
Nepravilen izpis polj. Zapisi so izven predvidenih polj. NAPAČNO
Nepravilen zapis - neformatirano. NAPAČNO
Nepravilen zapis  - vpis v polja za ročno izpolnjevanje. NAPAČNO

 

Pozicija kode QR – Na obrazcu so v polju, namenjenem izpisu kode QR, posebna vodila, ki označujejo idealno pozicijo  kode QR z dovoljenimi odstopanji. Kodo QR obkroža  »Prostor brez podatkov« širine najmanj štirih modulov.

 

Pojasnila o pisavi

Standard določa, da se pri strojnem izpolnjevanju uporablja neproporcionalna pisava Courier New krepko. Za izpolnjevanje obrazca je določena velikost 12 cpi (character per inch / znakov na inč), kar pa ne pomeni 12 pt (oznaka za velikost pisave), kot številni zmotno menijo. Za izpolnjevanje talona je priporočeno 17 cpi.

Na podlagi odločitve, ki jo je sprejel odbor za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije (Dopis št. 215/2022-bt), Center za preverjanje pravilnosti QR-kode na obrazcu UPN QR kot tudi pravilnosti tiska obrazcev UPN QR, ne deluje več.
Za dodatna pojasnila se obrnite na Združenje bank Slovenije.
ZAPRI