KONTAKT

Pogosta vprašanja in odgovori

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (V&O) V ZVEZI Z UPN QR

 

Zap. št.

Vprašanje

Odgovor

1.

Kaj je univerzalni plačilni nalog QR?

UPN QR je papirni plačilni nalog s kodo QR, ki je namenjen predvsem slovenskim deležnikom, velikost UPN QR je enaka obstoječemu UPN, koda QR je umeščena na sredino obrazca in je vedno enake velikosti, ne glede na vsebino podatkov v kodi QR.

2.

Kdaj bomo začeli uporabljati UPN QR?

UPN QR je v uporabi od 3. 4. 2017.

3.

Kakšno spremembo pomeni UPN QR za uporabnika?

Uvedba dvodimenzionalne črtne kode (kode QR) na obrazcu UPN QR omogoča prenos vseh podatkov zapisanih na obrazcu UPN QR medtem ko obrazec UPN z vrstico OCR omogoča omejen prenos podatkov.

4.

Za kakšen namen se uporablja UPN QR?

UPN QR se uporablja za enake  namene kot obrazec UPN z vrstico OCR. Z njimi je možno izvršiti negotovinska plačila, gotovinska plačila ter polog in dvig gotovine.

5.

Kje bo (je) na voljo obrazec UPN QR?

Prazen obrazec UPN QR v papirni obliki je na voljo v papirnicah, knjigarnah in na nekaterih bančnih okencih ter vplačilnih mestih.

6.

Kdaj bo prenehala veljavnost obrazca UPN z vrstico OCR?

Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3. 4. 2018. Če pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom).

7.

Kakšne so prednosti UPN QR za plačnika?

Omogoča sodobnejši način plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati,…), popoln  zajem vseh podatkov iz obrazca UPN QR na plačilnih mestih (ponudnikov ali izdajateljev), zmanjšuje  možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih in preko mobilnih bank.
8.

Ali novi registrirani izdajatelji lahko v prehodnem obdobju še izdajajo obstoječe UPN obrazce z OCR vrstico?

S pričetkom migracije to je od 3. 4. 2017 lahko novi izdajatelji uporabijo le UPN QR, obstoječi uporabnik lahko spremeni IBAN na obstoječem obrazcu UPN.

9.

Ali bo možno plačevati UPN QR naloge tudi na bankomatih?

Plačilo UPN QR je možno na bankomatih, ki so opremljeni s čitalci QR kode.
10.

Ali podjetja ob morebitni reklamaciji lahko dobijo kopijo (image) plačila?

Nekateri, ne pa vsi ponudniki plačilnih storitev opravljajo optični zajem podatkov s plačilnih nalogov, (t. i. "image processing"). 
11. Katere reference se lahko uporabljajo na obrazcu UPN QR?

Na obrazcu UPN QR se lahko uporabljajo vse slovenske SI reference in evropska referenca RF, v skladu z dokumentom
Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev.

12. Katere reference se lahko uporabljajo na obrazcu UPN QR?
  • Uvedba kode QR je nezahtevna s tehnološkega vidika,
  • Koda QR vsebuje vse podatke iz obrazca UPN QR in s tem omogoča zajem popolnih podatkov  podatke tudi o dolžniku,
  • V prometnih postavkah izpiska bodo zajeti podatki iz obrazca UPN QR,
  • Zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih
13.

Kakšna sprememba je uvedba UPN QR za tiskarja?

Tiskarji bodo morali tisk obrazca UPN QR prilagoditi zahtevam Tehničnega standarda obrazca UPN QR. (www.zbs-giz.si in www.upn-qr.si
14. Ali bo UPN QR na voljo v elektronskih bankah?

Banke bodo omogočale avtomatski zajem  podatkov v elektronskem bančništvu v skladu s svojimi poslovnimi  politikami.

15.

Ste razmišljali o programu za izpis podatkov na obrazcu UPN QR?

Da. Na portalu www.zbs-giz.si in na spletnih straneh nekaterih bank je na voljo brezplačen program za izpis UPN QR.

Na podlagi odločitve, ki jo je sprejel odbor za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije (Dopis št. 215/2022-bt), Center za preverjanje pravilnosti QR-kode na obrazcu UPN QR kot tudi pravilnosti tiska obrazcev UPN QR, ne deluje več.
Za dodatna pojasnila se obrnite na Združenje bank Slovenije.
ZAPRI