KONTAKT
IZDAJATELJI
Naziv
IBAN
Potrjen od
OZVVS Grosuplje
SI56 1914 6501 3869 212
21.01.2019
OZVVS Mežiška dolina
SI56 6100 0002 0024 445
21.01.2019
OZVVS občin Kungota, Pesnica in Šentilj
SI56 6100 0002 1002 690
21.01.2019
Zahtevek za preverjanje Seznam izdajateljev
TISKARJI
ID
Naziv
Potrjen
TQR048637
MEDIA PRINT GOSTIČ D.O.O.
A4/1 z dopisom
TQR047969
PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.
A4/3, A4/1 z dopisom
TQR044073
EVROGRAFIS D.O.O.
A4/3, A4/1 z dopisom
Zahtevek za preverjanje Seznam tiskarjev
KRŠITELJI
Naziv
IBAN