KONTAKT
IZDAJATELJI
Naziv
IBAN
Potrjen od
PGD GORENJA VAS
SI56 0700 0000 0189 434
13.12.2018
OBMOČNI KLUB MAKS PERC KRANJ
SI56 0700 0000 0819 934
13.12.2018
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
SI56 0125 0645 0809 776
12.12.2018
Zahtevek za preverjanje Seznam izdajateljev
TISKARJI
ID
Naziv
Potrjen
TQR048637
MEDIA PRINT GOSTIČ D.O.O.
A4/1 z dopisom
TQR047969
PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.
A4/3, A4/1 z dopisom
TQR044073
EVROGRAFIS D.O.O.
A4/3, A4/1 z dopisom
Zahtevek za preverjanje Seznam tiskarjev
KRŠITELJI
Naziv
IBAN