KONTAKT
IZDAJATELJI
Naziv
IBAN
Potrjen od
VE - DOM, d.o.o.
SI56 0700 0000 0097 284
24.09.2018
SINDIKAT PROMETA IN ZVEZ SLOVENIJE-SDPZ
SI56 6100 0000 4451 386
21.09.2018
SINDIKAT KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI SLOVENIJE-SKVNS
SI56 6100 0001 6605 389
21.09.2018
Zahtevek za preverjanje Seznam izdajateljev
TISKARJI
ID
Naziv
Potrjen
TQR044073
EVROGRAFIS D.O.O.
A4/3, A4/1 z dopisom
TQR034512
MB TURIST d.o.o.
A4/1 z dopisom
TQR040006
BIROGRAFIKA BORI D.O.O
A4/1 z dopisom
Zahtevek za preverjanje Seznam tiskarjev
KRŠITELJI
Naziv
IBAN