KONTAKT
IZDAJATELJI
Naziv
IBAN
Potrjen od
SINDIKAT LESARSTVA SLOVENIJE - SINLES
SI56 6100 0001 1185 611
25.09.2018
SINDIKAT TEKSTILNE IN USNJARSKO - PREDELOVALNE INDUSTRIJE SLOVENIJE-STUPIS
SI56 6100 0001 6956 432
25.09.2018
SINDIKAT MLADI PLUS
SI56 6100 0001 6154 048
25.09.2018
Zahtevek za preverjanje Seznam izdajateljev
TISKARJI
ID
Naziv
Potrjen
TQR044073
EVROGRAFIS D.O.O.
A4/3, A4/1 z dopisom
TQR034512
MB TURIST d.o.o.
A4/1 z dopisom
TQR040006
BIROGRAFIKA BORI D.O.O
A4/1 z dopisom
Zahtevek za preverjanje Seznam tiskarjev
KRŠITELJI
Naziv
IBAN